Project - Longfor Jinan Paradise Walk (济南龙湖天街)
Location - Jinan, China
Year - 2021
Photo credits - Koenig Wang、Yunlong Qiao(王恺、乔云龙)